Välkommen till SBSV!
En ny viktig branschförening som värnar om BÅDE dig som har vägen som arbetsplats och du som passerar förbi.

Vi står för nollvisionen på vägarbetsplatser!

>>Ansök om Medlemskap  
Kommittéer
SBSV’s intresseområde spänner över ett brett spektrum av produkter, tjänster och förstås ett omfattande regelverk.
För att handlägga aktuella ärenden och frågeställningar på bästa sätt har vi valt att organisera arbetet i fyra kommittéer.

>> Info
5 oktober
möte Elmia programråd

 
Mässa
Utbildningsportalen
Här finns information om utbildningar som tillhandahålls av våra medlemsföretag

>>Länk
KURS - 7-8 nov
Trafikverkets upphandling av TA
>INFORMATION
>ANMÄLAN