Välkommen till SBSV!
En ny viktig branschförening som värnar om BÅDE dig
som har vägen som arbetsplats och du som passerar förbi.

Vi står för nollvisionen på vägarbetsplatser!
>Medlemsansökan