Välkommen till SBSV!
En ny viktig branschförening som värnar om BÅDE dig som har vägen som arbetsplats och du som passerar förbi.

Vi står för nollvisionen på vägarbetsplatser!

>>Ansök om Medlemskap  
Kommittéer
SBSV’s intresseområde spänner över ett brett spektrum av produkter, tjänster och förstås ett omfattande regelverk.
För att handlägga aktuella ärenden och frågeställningar på bästa sätt har vi valt att organisera arbetet i fyra kommittéer.

>> Info
5 oktober
möte Elmia programråd
Mässa
Extra kurstillfälle
9-10 nov
Trafikverkets upphandling av TA
>INFORMATION
>ANMÄLAN
Kursen 7-8 nov är fullbokad

NYHET
SIK frågor reviderade och förbättringar i utbildningar har gett gott resultat!
Sedan kravet på SIK-certifiering av kompetens blivit mer allmänt etablerat i upphandlingskontrakt har många gjort provet på olika nivåer. Godkännandeprocenten har följts upp och har varit alltför låg i många fall.
Det har visat sig att en del av frågorna står ut i statistiken genom att väldigt få klarar just dessa. Trafikverket har tillsammans med SBSV och branschen sett över resultaten och en revidering av vissa frågor har gjorts den senaste veckan. Branschen har även vidtagit riktade åtgärder i syfte att höja kvaliteten på utbildningarna.
 Detta har nu gett resultat, som exempel klarade 58% nivå 3a provet de senaste 4 veckorna, den senaste veckan har detta stigit till 72 %!